Kommentarspolicy

Vi vill att alla ska känna sig välkomna på Europakommentaren. Det innebär att inlägg och kommentarer ska hålla en god ton och inte kunna uppfattas som stötande. Vi vill gärna se debatt och argumentation, men alla kommentarer ska präglas av respekt och hålla sig till ämnet. Kommentarer som står i strid med någon av reglerna för webbplatsen avpubliceras normalt, utan förvarning, av en moderator.

Vi accepterar inte användande av ett respektlöst språk, personangrepp, könsord, eller för många eller för grova svordomar. Det är inte heller tillåtet att publicera eller länka till innehåll som utgör eller innehåller exempelvis:

 • Kränkande uppgifter
 • Uppvigling eller hets mot folkgrupp
 • Barnpornografibrott
 • Olaga våldsskildring
 • Upphovsrättsintrång eller intrång i andra rättigheter som skyddas i Upphovsrättslagen
 • Pornografi
 • Ovidkommande, starka våldsskildringar
 • Hotfulla budskap
 • Reklambudskap i marknadsföringssyfte
 • Diskriminering eller trakasseri på någon grund (etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, kön, sexuell läggning, funktionshinder, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck)
 • Skadliga programvaror, till exempel virus och trojaner
 • Annat som webbplatsens moderatorer anser är provocerande, stötande, skadligt etc.

Inlägg och kommentarer får inte heller utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

Har du kritik mot moderatorer eller moderering av webbplatsens kommentarsfält, skicka dina synpunkter per e-post till blogg@cfe.lu.se.